Pro ZŠ

Dětské oddělení zajišťuje seznamovací lekce s knihovnou a tematické besedy určené žákům mateřských a základních škol. Hravou a aktivní formou se děti dozvědí, co mohou v knihovně najít, jak se v knihovně orientovat či zajímavosti ze světa knih. Kromě ukázky zajímavých knižních titulů je součástí besed hlasité čtení, používáme audio i video zdroje, pracujeme s on-line katalogem, případně malujeme či jinak tvoříme, vždy v závislosti na věku dětí. Věku je přizpůsobena také délka lekce. Besedy probíhají v dopoledních hodinách každý pracovní den, kromě pondělí.

Na besedy se objednávejte pouze telefonicky na telefonním čísle 475 209 126, linka 132 (Dětské oddělení). Doporučujeme objednat se hned na začátku školního roku, termíny se rychle plní.

IMG_7957

Základní lekce k seznámení s knihovnou

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 45 minut
cílová skupina: 1. – 2. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Lekce je koncipována jako základní seznámení s prostředím knihovny, s její funkcí a možnostmi využití. Žáci se dozvědí, jak se mohou do knihovny přihlásit, co knihovna nabízí, jaké akce pořádá. Součástí je ukázka zajímavých knih z fondu, prohlídka Dětského oddělení, základní seznámení s uspořádáním knihovny. Lekce je vedena aktivizační formou dle věku dětí.

Cíle:

Obecné seznámení s knihovnou a nabízenými službami. Knihovna nejen jako půjčovna knih, ale také místo setkávání a trávení volného času.

Knihovna je vaše!

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 3. – 6. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

První návštěva v knihovně pro starší žáky.  Vzájemně poznávací hra, ve které se žáci dozvědí, jak se mohou do knihovny přihlásit, co knihovna nabízí a jak je uspořádána, dále jak pracovat s online katalogem a jak najít knihu v prostřední knihovny.

Cíle:

Obecné seznámení s prostředím knihovny, s její funkcí a možnostmi využití doplněné o základní vyhledávání knih pomocí online katalogu knihovny.  Práce s postoji žáků; anonymní i otevřená konfrontace očekávání a nabídky, orientace v online katalogu i v knihovně,  práce s informačními zdroji.

Bruncvík a rytíři

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 60 minut
cílová skupina: 2. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Rytíři a jejich doba jako základní téma lekce. Pověst o Bruncvíkovi a lvu. Synonyma. Animovaný film.

Cíle:

Sdílení čtenářského zážitku a posilování vztahu k literatuře, propojování historických, kulturních a jiných informací, rozvoj slovní zásoby a mezilidských vztahů, práce v týmu.

Jak vypadá spisovatel?

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 60 minut
cílová skupina: 2. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Seznámení se základními literárními žánry, rozvoj slovní zásoby, základní vyhledávání knih a orientace v Dětském oddělení, současní spisovatelé.

Cíle:

Práce s literárními prameny, rozvoj informační a oborové gramotnosti.

Příběhy v korunách stromů

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 3. – 7. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Život ve větvích s Tobiášem Lolnessem a Stromovkou zpátky na Zem. Stromy jako hrdinové příběhů i superhrdinové naší planety. Čtení s porozuměním, práce s informačními zdroji.

Cíle:

Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, sdílení čtenářského zážitku, utváření ohleduplného vztahu k přírodě, rozvoj týmové práce.

Kiko a tajemství papírového motýla

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 3. – 4. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Japonská školačka na zámku v Kroměříži? Neznalost jazyka jako handicap? Hlasité čtení, čtení s porozuměním, práce s informačními zdroji.

Cíle:

Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, sdílení čtenářského zážitku, mezilidské vztahy a komunikace, rozvoj týmové práce.

Velká psí knížka

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 3. – 4. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Pes přítel člověka. Debata nad knihou, práce s textem a informačními zdroji, hlasité čtení, sdílení zážitku. Psí hrdinové v knihách.

Cíle:

Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, sdílení čtenářského zážitku, rozvoj týmové práce, ohleduplný vztah k přírodě, mezilidské vztahy.

Bingo

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 5. – 7. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Lekce zaměřená na vyhledávání knih pomocí online katalogu a seznámení s doporučenou literaturou.

Cíle:

Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, týmová práce.

Pán prstenů

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 5. – 7. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Lekce zaměřená na vyhledávání knih pomocí online katalogu.

Cíle:

Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, týmová práce.

Po dohodě s učitelem je možné připravit besedu podle přání na konkrétní téma.

…………………………………………………………………..

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Celostátní projekt SKIPu pro prvňáčky zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, navázání trvalé spolupráce školních institucí a knihovny a pravidelné setkávání s literární kulturou.

Projekt probíhá v Dětském oddělení a na pobočkách knihovny podle sídla školy.

Informace pro učitele, kteří mají o projekt zájem.

Registrace žáků 1. ročníků do knihovny a návštěva knihovny

Třídní učitelé obdrží na vyžádání na začátku školního roku certifikát pro prvňáčky s informací o možnosti roční registrace do knihovny zdarma a také  přihlášku dětského čtenáře, kterou vyplní a podepíše zákonný zástupce. Děti se pak mohou přihlásit samostatně s rodiči nebo vyplněné a podepsané přihlášky může hromadně předat zaměstnancům pověřených oddělení knihovny ke zpracování sám učitel. Čtenářské průkazy pak budou žákům předány v knihovně na seznamovacích lekcích, které se uskuteční v září a říjnu, po dohodě s učiteli.

Pasování prvňáků na čtenáře

Slavnostní pasování na čtenáře probíhají od dubna do června v přednáškovém sále v budově knihovny W. Churchilla 3, v odpoledních hodinách, za účasti rodičů. Délka cca 45 minut. Součástí slavnostního odpoledne je hlasité čtení, čtenářský slib králi, předávání knih, které pro tento projekt každoročně vydává SKIP, promítání, aj. Fotografie z již uskutečněných pasování najdete ve fotogalerii Dětského oddělení.

Akce je zdarma. Školy, případně žáci se finančně podílejí pouze na knihách od SKIPu, a to řádově částkou 20–30 Kč na knihu.

 Pro MŠ