Pro ZŠ

Dětské oddělení zajišťuje seznamovací lekce s knihovnou a tematické besedy určené žákům mateřských a základních škol. Hravou a aktivní formou se děti dozvědí, co mohou v knihovně najít, jak se v knihovně orientovat či zajímavosti ze světa knih. Kromě ukázky zajímavých knižních titulů je součástí besed hlasité čtení, používáme audio i video zdroje, pracujeme s on-line katalogem, případně malujeme či jinak tvoříme, vždy v závislosti na věku dětí. Věku je přizpůsobena také délka lekce. Besedy probíhají v dopoledních hodinách každý pracovní den, kromě pondělí. Na besedy je třeba se telefonicky objednat.

 

IMG_7957

 

Exkurze a tematické lekce

Základní lekce k seznámení s knihovnou

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 45 minut
cílová skupina: 1. – 2. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Lekce je koncipována jako základní seznámení s prostředím knihovny, s její funkcí a možnostmi využití. Žáci se dozvědí, jak se mohou do knihovny přihlásit, co knihovna nabízí, jaké akce pořádá. Součástí je ukázka zajímavých knih z fondu, prohlídka Dětského oddělení, základní seznámení s uspořádáním knihovny. Lekce je vedena aktivizační formou dle věku dětí.

Cíle:

Obecné seznámení s knihovnou a nabízenými službami. Knihovna nejen jako půjčovna knih, ale také místo setkávání a trávení volného času.

 

Knihovna je vaše!

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 3. – 6. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

První návštěva v knihovně pro starší žáky.  Vzájemně poznávací hra, ve které se žáci dozvědí, jak se mohou do knihovny přihlásit, co knihovna nabízí a jak je uspořádána, dále jak pracovat s online katalogem a jak najít knihu v prostřední knihovny.

Cíle:

Obecné seznámení s prostředím knihovny, s její funkcí a možnostmi využití doplněné o základní vyhledávání knih pomocí online katalogu knihovny.  Práce s postoji žáků; anonymní i otevřená konfrontace očekávání a nabídky, orientace v online katalogu i v knihovně,  práce s informačními zdroji.

 

Hrajeme si s písmenky

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 45 minut
cílová skupina: 1. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Lekce pro začínající čtenáře. Práce s písmeny, spojování do slabik, rozvoj slovní zásoby a představivosti, práce ve skupinách, zážitkové čtení.

Cíle:

Rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře, rozvoj samostatné a týmové práce. Podpora čtenářství.

 

Bruncvík a rytíři

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 60 minut
cílová skupina: 2. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Rytíři a jejich doba jako základní téma lekce. Pověst o Bruncvíkovi a lvu. Synonyma. Animovaný film.

Cíle:

Sdílení čtenářského zážitku a posilování vztahu k literatuře, propojování historických, kulturních a jiných informací, rozvoj slovní zásoby a mezilidských vztahů, práce v týmu.

 

Jak vypadá spisovatel?

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 60 minut
cílová skupina: 2. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Seznámení se základními literárními žánry, rozvoj slovní zásoby, základní vyhledávání knih a orientace v Dětském oddělení, současní spisovatelé.

Cíle:

Práce s literárními prameny, rozvoj informační a oborové gramotnosti.

 

Naše město v pověstech a nyní

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 3. – 7. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Literární putování nad mapou Ústí nad Labem. Hlasité čtení s porozuměním, komiksová dílna, práce s mapou. Vyhledávání dokumentů pomocí online katalogu. Animovaný film.

Cíle:

Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, sdílení čtenářského zážitku, utváření vztahu k městu, ve kterém žiji.

 

Příběhy v korunách stromů

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 3. – 7. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Život ve větvích s Tobiášem Lolnessem a Stromovkou zpátky na Zem. Stromy jako hrdinové příběhů i superhrdinové naší planety. Čtení s porozuměním, práce s informačními zdroji.

Cíle:

Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, sdílení čtenářského zážitku, utváření ohleduplného vztahu k přírodě, rozvoj týmové práce.

 

Kiko a tajemství papírového motýla

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 3. – 4. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Japonská školačka na zámku v Kroměříži? Neznalost jazyka jako handicap? Hlasité čtení, čtení s porozuměním, práce s informačními zdroji.

Cíle:

Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, sdílení čtenářského zážitku, mezilidské vztahy a komunikace, rozvoj týmové práce.

 

Velká psí knížka

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 3. – 4. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Pes přítel člověka. Debata nad knihou, práce s textem a informačními zdroji, hlasité čtení, sdílení zážitku. Psí hrdinové v knihách.

Cíle:

Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, sdílení čtenářského zážitku, rozvoj týmové práce, ohleduplný vztah k přírodě, mezilidské vztahy.

 

Bingo

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 5. – 7. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Lekce zaměřená na vyhledávání knih pomocí online katalogu a seznámení s doporučenou literaturou.

Cíle:

Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, týmová práce.

 

Pán prstenů

místo konání: Dětské oddělení
termín: po domluvě
počet účastníků: po domluvě
doba trvání lekce: 90 minut
cílová skupina: 5. – 7. třída ZŠ
kontakt: nutno objednat předem – tel. 475 209 126, linka 132

Anotace:

Lekce zaměřená na vyhledávání knih pomocí online katalogu.

Cíle:

Samostatné získávání informací z různých zdrojů, rozvoj informační gramotnosti, týmová práce.

 

 

Po dohodě s učitelem je možné připravit besedu podle přání na konkrétní téma.

 

Projekty

Registrace a pasování žáků 1. ročníku ZŠ

Projekt pro prvňáčky zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, navázání trvalé spolupráce školních institucí a knihovny a pravidelné setkávání s literární kulturou.

Projekt probíhá v Dětském oddělení a na pobočkách knihovny podle sídla školy.

 

Informace pro učitele, kteří mají o projekt zájem.

Registrace žáků 1. ročníků do knihovny

Žáci 1. ročníků ústeckých ZŠ dostanou v 1. školní den certifikát s informací o možnosti roční registrace do knihovny zdarma. Třídní učitelé obdrží přihlášky, které předají rodičům k vyplnění a podepsání, a spolu s fotografiemi žáků je předají zaměstnancům pověřených oddělení knihovny ke zpracování. Čtenářské průkazy pak budou žákům předány v knihovně na seznamovacích lekcích, které se uskuteční v září a říjnu, po dohodě s učiteli.

Pasování prvňáků na čtenáře

Slavnostní pasování na čtenáře budou probíhat od dubna do června v přednáškovém sále v budově knihovny W. Churchilla 3, v odpoledních hodinách, za účasti rodičů, vždy pro dvě třídy najednou. Délka cca 60 minut. Učitelé mohou využít připravené akce na míru nebo využít pouze sál knihovny a akci zorganizovat dle svého.

Akce je zdarma, pouze případné požadované nadstandardy – např. šerpy, občerstvení apod. – si budou školy platit.

 

 

 Pro MŠ