BOOKSTART / S knížkou do života

Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný
S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojila i Severočeská vědecká knihovna. Jejím smyslem je zapojit aktivní rodiče a společně s nimi seznámit ty nejmenší čtenáře s knihou a nepřeberným množstvím příběhů a informací v ní. Projekt chce povzbudit u dětí předškolního věku pozitivní vztah ke knihám, čtení a čtenářství, podpořit rozvoj jejich verbálních schopností a imaginace. Rodičům pomůže orientovat se v nabídce kvalitní literatury pro děti. Cyklus společných setkání je určen pro rodiče a děti ve věku od 0 do 6 let.

Skupina Bookstartu se pravidelně schází 2x měsíčně, v pondělí, v čase od 9. 30 hodin do 11.30 hodin v Dětském oddělení v ulici W. Churchilla 3.
Součástí programu projektu jsou i přednášky a besedy se zajímavými hosty.

V roce 2019 jsou aktivity tohoto projektu realizované i díky podpoře Nadace ČEZ skrze projekt “BookStart – S knížkou do života s ústeckou knihovnou”
ve výši 100.000,- Kč. Tímto projektem bylo umožněno rozšíření aktivit
pro skupiny rodičů s dětmi z okolí poboček knihovny Stříbrníky a Hornická. V roce 2019 bylo realizováno celkem 31 různorodých aktivit pro matky a otce s malými dětmi v podobě vzdělávacích přednášek, společného čtení, divadelních představení, rukodělných aktivit či lekcí s Montessori prvky.

 
Více informací o projektu získáte na webových stránkách 
S knížkou do života.

 

 

 

Fotografie z uskutečněných setkání najdete zde

 

BOOKSTART 2019–2020

 

PŘEDNÁŠKY

 

27. 2. / 9.30 / W. Churchilla 3, sál 3. patro

Jak s láskou provázet děti světem emocí a vzájemných vztahů


Náš EMU

Spolek Náš EMU je zaměřený na sociální dovednosti dětí a podporu rodičů a učitelů vedoucí ke  vzájemnému porozumění a dobrým vztahům ve škole. Co nám pomáhá důvěřovat a kdy naopak důvěru ztrácíme? Co potřebujeme, abychom si navzájem porozuměli?Jak sdělovat naše přání a pocity a jak umět opravdu naslouchat druhým? Prvotním záměrem EMU je snaha poskytnout dětem dovednosti, informace a zkušenosti, které jsou klíčové pro naplnění jejich potenciálu. A aby žák mohl rozvinout svůj potenciál, musí zažívat prostředí jako bezpečné, podporující a spravedlivé. Supervizní skupiny pomáhají učitelům být více laskaví, empatičtí a podporující pro své studenty. Zároveň program podporuje také proaktivitu rodičů směrem ke škole.

Náš EMU rodičům připravil přednášku s názvem Jak s láskou provázet děti světem emocí a vzájemných vztahůI naše maličké můžeme provázet světem emocí, otevírat jim dveře porozumění sobě i druhým a učit je zvládat vlastní impulzivitu i náročné situace. Budeme si hrát, přibalíme vám kupu inspirace a podpory.

………………………………………………………………

 
30. 1. / 9.30 / W. Churchilla 3, sál 3. patro

Ženy po porodu bez bolesti zad

        Ing. Pavlína Komeštíková, trenér zdravotní TV – Mozaika zdraví v Ústí nad Labem

 
Návrat ženy po porodu a na mateřské zpět do kondice a bez bolesti zad. Ukážeme si praktické rady na zvedání a nošení dětí. Také cviky, které je možné provádět u každodenní činnosti, vedoucí k aktivaci hlubokého stabilizačního systému, zdravému pánevnímu dnu, zacvičení diastázy a zad bez bolesti. Nebudou chybět  praktické rady, cvičení i teorie.

 

…………………………………………………

 

19. 12. / 10.00 / W. Churchilla 3, sál 3. patro

Damúza – Divadlo pro příští generace

Batosnění – Inscenace pro děti od 10 měsíců do 3 let.

Pohádková ukolébavka inspirovaná knihou Petry Kubáčkové O andělovi, noční můře, statečném medvídkovi, hodném slonovi, opici a divoké huse a nespícím Toníčkem. Toto představení, lehoučké jako pírko, navazuje na evropský trend tvorby pro děti od nula do tří let nazývaný Theatre for very young (tzv. divadlo pro nejmladší). Představení nabízí dětem první kontakt s divadlem – je interaktivní, respektuje jejich potřeby a citlivě je uvádí do světa zvuků, hlasů, pohybů, dotyků, loutek. Už od 10 měsíců si totiž miminka začínají pamatovat věci kolem sebe a svět, který bezprostředně nevidí, pro ně už začíná existovat. Po představení si děti mohou zahrát s loutkami použitými v inscenaci.

…………………………………………………………

 

4.12. / 9.30 / W. Churchilla 3, sál 3. patro
PhDr. Jana Nováčková, CSc.

Psycholožka s praxí v poradenské práci i v psychologickém výzkumu. Podílela se na mezinárodním projektu Zdravá škola. Publikovala řadu článků v odborném i populárním tisku, které přibližují veřejnosti myšlenky týkající se změny školy.
Přeložila knihu S. Kovalikové Integrovaná tematická výuka, je spoluautorkou knihy Směřování k základní škole zítřka. Absolvovala pětitýdenní stáž v USA zaměřenou na metody dalšího vzdělávání učitelů. Od r. 1990 se věnuje lektorské činnosti.

Je důležité mít jasno v tom, co je vnitřní a vnější motivace a jaké mají důsledky pro zdravý vývoj dítěte. To, že tresty jsou pro výchovu rizikové, se již akceptuje víc, ale že ve stejné míře mohou děti negativně ovlivnit odměny, pochvaly i soutěže, není tak známé. Bude řeč také o tom, jakým způsobem bychom měli hovořit o něčem pozitivním, aniž by to vytvářelo u dětí závislost na mínění autority.

 

……………………………………………

 

21. 11. / 9.30 / W. Churchilla 3, sál 3. patro
 
Jan Kršňák: Malé děti a technologie
 

Zakladatel stránek digideti.cz, který se věnuje intuitivní pedagogice a spolupracuje s Institutem pro podporu inovativního vzdělávání, spoluautor knihy rozhovorů o inovativních školách “Jak se učí živě?” poskytne rodičům rady a inspirace, jak postupovat s výchovou dětí pohybujících se v mediální krajině.

 
 
………………………………………………………..
 

 

7. 11. / 9.30 / W. Churchilla 3, sál 3. patro

Waldorfská škola – výchova ke svobodě a odpovědnosti aneb dělají si děti ve škole opravdu jen to, co chtějí?

Kristýna Brabcová – Zástupkyně ředitelky Svobodná základní škola, o.p.s. , vedoucí vychovatelka školní družiny, arteterapeutka, předsedkyně správní rady 

Co očekáváme od základního vzdělávání? V přednášce se dozvíme čím je waldorfská výuka specifická, co se učí jinak a proč. Co je epochové vyučování, co je eurytmie, proč se učí kreslení forem, proč tolik umělecké činnosti, splní žáci požadavky RVP, jak si žáci stojí v přijímacích zkouškách na střední školy apod. Na rodiče čeká interaktivní zahájení přednášky i ukázky výukových pomůcek a sešitů.

 

……………………………………………….

 

24. 10. / 9.30–11.30 / W. Churchilla 3, sál 3. patro

Mezi nočníkem, sporákem a byznysplánem /
Jak rozjet podnikání při mateřské

Jan Wedlich, Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK)

 
Maminky na rodičovské tvoří asi největší skupinu nových podnikatelů. Ročně jich u nás přibude až 30 000! Jak ale z dobrého nápadu vytvořit fungující podnikání, jak si to spočítat, na koho zacílit? O tom bude mluvit Honza Wedlich, který má v ICUK na starosti podporu začínajících podnikatelů.
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………….

 

Ohlédnutí za pilotním ročníkem Bookstartu 2018–2019

 

 

Workshop – výroba leporela

 

 

 

 

 

Reakce maminek

 

Jako matka 3 synů i jako logopedka si velmi vážím projektu, který krásným způsobem vede již od nejútejšího věku k tradičním hodnotám – setkávání, sdílení, komunikace a v neposlední řadě čtení knih.

Líbila se mi prezentace mnoha knižních titulů pro děti i o dětech, ráda jsem si poslechla celou řadu inspirativních přednášek, s velkou radostí jsem tvořila leporelo a s potěšením jsem se potkávala s podobně smýšlejícími maminkami a dětmi.

Velmi děkuji Tereze Kleinové za perfektní organizaci, kreativitu a laskavost k dětským i dospělým účastníkům. Děkuji i ostatním milým lidem, kteří jsou součástí dětského oddělení ústecké knihovny, je radost sem chodit i s těmi nejmenšími.

A děkuji celému projektu Bookstart a všem, kdo za ním stojí. Považuji ho skutečně za výjimečný zejména proto, že od nejranějšího věku pomáhá utvářet vztah ke knihám a českému jazyku, což je v dnešní online době plné anglických slov a vad řeči více než potřeba.

Mgr. Petra Nejedlá

 
 
…………………………………………………………
 
 
 

Chtěla bych celému kolektivu knihovny poděkovat za úžasně strávený rok ve společnosti Bookstartu. Díky tomuto projektu jsem se seznámila nejen se spoustou zajímavých knih vhodných pro mého syna, ale také jsem se seznámila s maminkami a jejich dětmi, které jsou podobně naladěné. Měla jsem možnost vyslechnout spoustu zajímavých přednášek, nejvíce ve mě utkvěly přednášky Jana Kršňáka – “Malé děti a technologie”, dále přednáška paní Kořenské o metodách vzdělávání a v neposlední řadě muzikoterapie Veroniky Boulterové. Dále je krásný nápad s vytvořením leporela z fotek našich dětí, přestože ne vždy se dá s dětmi dobře tvořit, tak to velmi oceňuji a těším se, že nám zůstane krásná památka.
Je moc milé moci se setkávat v prostředí knihovny i s našimi nejmenšími a pokusit se jim předat pro život hodnotu knih. Náš Bonifác za těch 10 měsíců udělal velký pokrok a sám knížky doma často vyžaduje, což mě velmi těší a věřím, že je to i díky Bookstartu. Má to smysl 🙂
Ještě jednou děkuji za možnost účastnit se tohoto projektu!
S přátelským pozdravem
maminka Monika a syn Bonifác

 

…………………………………………………………………………

 

Chtěla bych poděkovat za celý první ročník projektu Bookstart.
Podařilo se vám vytvořit velice příjemné prostředí pro setkávání maminek ve stejně krásné i náročné životní etapě 🙂 Celý koncept projektu seznamování nejmenších s prostředím knih včetně knižních tipů pro maminky mne velice oslovil. Navíc bylo možné v rámci projektu absolvovat řadu zajímavých přednášek (workshopů) s odborníky a užít si tak “intelektuálně” podnětné prostředí i na rodičovské dovolené, kde je souvislého mluveného projevu spíše málo 🙂
Každé setkání jsem si užila. Oceňuju přizpůsobení prostoru knihovny potřebám dětí a maminek, vaše milé, tolerantní a klidné provázení i volbu přednášejících.
Těším se na další ročník. Je skvělé, že takový projekt je k dispozici maminkám a to zcela zdarma.
Hezký den,
maminka Míša se synkem Robinkem

 

…………………………………………………………………………………

 

Projekt mě zpočátku zaujal hlavně tím, že si dával za cíl přivést děti k zájmu o knihy. Přiznám se, že z prvního setkání jsem byla trochu rozpačitá, přišlo mi, že plánovaných aktivit je mnoho a téma knih je vlastně upozaděno. Opak je pravdou. Počáteční smíšené pocity vystřídalo těšení se na pozvané hosty a nadšení z výroby vlastního leporela. Od porodu první kreativní činnost, ke které jsem se dokopala a musím říct, že mě opravdu těšila. Veselé jiskřičky v očích dcery, když si ji poprvé prohlížela, byly tou nejlepší odměnou. Paleta pozvaných hostů byla opravdu pestrá a každé téma přineslo nejednu myšlenku k zamyšlení. Za top hosta považuji setkání s Veronikou Boulterovou, která nás seznámila s muzikoterapií, to byl myslím silný zážitek nejen pro maminky, ale i pro ty nejmenší účastníky.
V průběhu roku se z ležících miminek staly pohybující se batolata a setkání nabírala grády, v dobrém slova smyslu. Vzájmená interakce, jak mezi dětmi samotnými, tak i mezi dětmi a přednášejícími, přinesla nejednu úsměvnou situaci. Prostředí knihovny, včetně milého personálu dětského oddělení, je sympatickým a příjemným místem k setkávání. Myslím, že i samotný pobyt mezi tolika knihami a možnost si je osahat (v začátcích spíše ochutnat), napomáhá tomu, aby děti měly ke knihám kladný vztah.
A že účast v Bookstartu přináší ovoce a projekt plní co si předsevzal, je nejlépe vidět na přiložené fotografii. Dcerku obloženou knihami a zahloubanou do prohlížení vídáme doma často. Už teď jsou pro ní knížky důležité. Díky Bookstarte!
maminka Eva s dcerou Marií

……………………………………………………………………………

 

Děkuji, že můžu s dcerou navštěvovat Bookstart, vždy se těším na oznamovací e-mail od Vás, upozorňující na setkání a na program, který krásně představíte.
Na projektu Bookstart jsem dostala mnoho tipů na zajímavé a originální knihy pro miminka, na nově vydané, ale i na ty časem dobře osvědčené, mnoho jsem si jich v dětském oddělení půjčila. Díky pravidelným setkáním v knihovně jsem si i jiných dětských knih (pro starší dceru, která čte sama) půjčila domů více než obvykle.
Přínosem projektu byla pro mě i zkušenost vyrobit si vlastní leporelo z fotek našeho miminka. Leporelo bude pro naši rodinu vždy milou vzpomínkou na toto období.
Jsem ráda, že mi Bookstart umožnil účastnit se přednášek hostů s tématy výchovy a péče o dítě. Dostala jsem cenné rady ve směrech např. logopedie, digitální technologie u dětí, obouvání a bosá chůze, psychologie, psychomotorický rozvoj dětí, muzikoterapie. A navíc jsem miminko mohla mít celou dobu u sebe.
Příjemným bonusem pro mě bylo seznámení se a setkávání se s ostatními maminkami se stejnými zájmy.
V neposlední řadě chci poděkovat i za půvabné focení v knihovně.
Těším se na další aktivity projektu Bookstart po celých šest let a jsem zvědavá, co nás ještě čeká, co se dozvíme, co se naučíme a čím se potěšíme.
maminka Jaroslava s dcerkou

 

Uskutečněné přednášky 2018–2019:

10. 6. 2019

Veronika Boulterová, terapeutka a muzikoterapeutka

Veronika metodu celostní muzikoterapie vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Rodičům představí celostní muzikoterapii a její prospěšný vliv na zdraví dětí i dospělých. Ukáže tradiční nástroje v přirozeném ladění používané při metodě celostní muzikoterapie, předvede ukázku pasivní i aktivní muzikoterapie. Maminky i děti budou mít možnost vyzkoušet si některé nástroje a možná si i společně zahrají.
 

20. 5. 2019

PhDr. Irena Landová, psycholožka a psychoterapeutka

Odbornice s dlouholetou praxí se v přednášce zaměří na otázky jednotlivých vývojových období dětí a jejich specifik, vztahů mezi dítětem a rodičem, nástupu dětí do MŠ i ZŠ, rozvodu rodičů a následné péče o děti, prožívání krizových situací atd. Další témata přednášky budou vycházet z aktuálních přání účastíků. Rodiče se seznámí i s dopuručenými knižními tituly, které témata přenášky obsahují.

13. 5. 2019

Bc. Jaroslava Pavlišová, pedagožka a lektorka znakování

Dříve, než jsou děti schopné mluvit, mohou se svým okolím komunikovat pomocí přirozených gest. Na setkání lektorka vysvětlí význam znakování a jeho vědecky prokázané přínosy. Doporučí, kdy začít znakovat a jaké zvolit znaky. Maminky si představené znaky formou hry vyzkoušejí a procvičí.
 

25. 3. 2019
Mgr. Štěpánka Hovorková, fyzioterapeut

Štěpánka je zkušená fyzioterapeutka s dlouholetou praxí v oboru, která se věnuje dětem i dospělým. Využívá pohyb k podpoře zdravého vývoje, k léčbě bolesti a překonání pohybových omezení. Na přednášce se rodiče seznámí s vývojem zdravé dětské nožičky. Štěpánka představí zábavné varianty cvičení, promluví o bosé chůzi a barefoot obutí a poradí, jak podpořit zdravé držení těla dětí.

 

19. 2. 2019
Mgr. Hana Kořenská, pedagog

Zkušená pedagožka se ve svém profesním působení zabývá především propojováním podpůrných a akceleračních metod vedoucích k rozvoji osobnosti dítěte. Projektově se zaměřuje především na metody Stages, metodu prof. Hejného, metodu Grundlagett a kompenzační metody dr. Bernářové a Zelenkové. Ve své přednášce nás seznámí s inovativními vzdělávacími trendy/metodami v ČR. Součástí přednášky budou také praktická cvičení pro rozvoj kreativity u dětí.

 

28.1. 2019
Alena Pilnajová  (lektorka DDM Ústí nad Labem) nás seznámí s psychomotorickým rozvojem dítěte od 4M do 1,5R a osvětlí nám možnosti stimulace dětí v souladu s jejich psychomotorickým vývojem v oblastech zraku, sluchu, řeči, sociálního vývoje, rozumových schopností a motoriky. Nebudou chybět praktické ukázky aktivit vhodných do bytu i ven.
Marie Říhová  (lektorka DDM Ústí nad Labem) se zabývá rozvojem pohybového aparátu, jemné a hrubé motoriky, smyslem pro rytmus a říkanky. Rodiče seznámí s tématem socializace dětí a přípravy na vstup do školky. Předvede i praktické ukázky aktivit.
 
 
 
7.1. 2019
Workshop – Výroba leporela
Rodiče se seznámí s výrobou leporela za použití netradičních technik koláže a asambláže. Vytvoří si neopakovatelnou knihu, ve které bude “hlavním hrdinou” jejich dítko.
 
 
 
26. 11. 2018
Jan Kršňák: Malé děti a technologie
 
Zakladatel stránek digideti.cz, který se věnuje intuitivní pedagogice a spolupracuje s Institutem pro podporu inovativního vzdělávání, spoluautor knihy rozhovorů o inovativních školách “Jak se učí živě?” poskytne rodičům rady a inspirace, jak postupovat s výchovou dětí pohybujících se v mediální krajině.
 
 
 
12. 11. 2018
Mgr. Petra Nejedlá, logopedka
 
Zkušená logopedka nám odkryje základní předpoklady vývoje řeči dětí. Jak mohou rodiče vývoj řeči svých dětí podpořit. V kterých případech vyhledat pomoc logopeda. Doporučí nám odbornou literaturu a vhodné hry a hračky.